TEAM BUILDING IN SWEDEN

For more information in English send us a message.

THIS PAGE IS UNDER RE-CONSTRUCTION. WE APPOLOGIZE FOR ANY INCONVENIENCE.

Video Presentation Original Mindfulness↗

Workshop: Original Mindfulness. Ursprungsmetoden till medveten närvaro som är en del av den åttafaldiga vägen och en nyckelkomponent för meditation och sinnesnärvaro. Workshopen ger dig användbara färdigheter att applicera direkt i vardagen oavsett arbetsuppgifter eller position i teamet.

Perfekt för teambuilding events eller som en del av en inspirations dag på jobbet.

Enstaka tillfällen, alternativt serie om tre, med möjlighet att välja till 2 digitala uppföljningar emellan tillfällena.

Välj mellan 2 – 4 timmar per workshop.

Hör av er för offert.

Video Presentation Tools for Peace ↗

Utbildnings Dag: Tools for Peace Skaffa er gemensamma verktyg till att samarbeta harmoniskt så att ni kan fokusera på framgångsrika projekt istället för att fastna i motstridiga argumentationer och konflikter som hindrar samarbeten.

Lär dig förebygga konflikter och upprätthåll kreativ produktivitet genom radikal acceptans, empatiskt lyssnande och emotionell intelligens inom tydliga ramar.

Innehållet riktar sig till hela teamet och varieras med föreläsningar, meditationer, praktiska moment samt vägledda gruppdiskussioner.

Ett hel eller halvdags event.

Hör av er för offert.

Video Presentation Smorgasbord of Wisdom ↗

Smorgasbord of wisdom: Get to know our current options of workshops, day events and how you can combine these to become tailored for your teambuilding events. Contact us for more information and prices.

Hör av er för offert.

Previous Costumers: PS OCASSION, WELD, YOGA KENDRA, ASHTANGA YOGA SHALA, FÖRSÄKRINGSKASSAN

%d bloggers like this: